Coursesbucket

ANEXA Politica de confidentialitate GDPR si Cookies

Prezenta Politică de confidentialitate GDPR si Cookies reprezintă forma actualizată cu aplicare directă începând cu data de 28 Octombrie 2022.

Vă mulțumim că v-ați alăturat Coursesbucket. Coursesbucket respectă confidențialitatea datelor Utilizatorilor noștri și dorește să înțelegeți modul în care colectăm și utilizăm datele despre dvs. Prezenta Politică de confidențialitate reflectă practica noastră de colectare a datelor și vă va informa în raport cu drepturile dvs. cu privire la datele cu caracter personal astfel cum sunt protejate prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR) .

Utilizând Platforma și Serviciul Coursesbucket, sunteți de acord cu termenii din prezenta Politică de confidențialitate. În măsura în care nu sunteți de acord cu prezenta Politică de confidențialitate sunteți în drept să refuzați utilizarea Platformei și a Serviciilor Coursesbucket.

Înțelesul termenilor utilizați:

 • date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 • consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

1. CE DATE PRELUCRĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

1.1 Date despre cont

Pentru a utiliza anumite funcționalități (precum accesarea Cursurilor), trebuie să creați un Cont de Utilizator, pentru care trebuie să colectăm și să stocăm adresa dvs. de e-mail, parola și setările contului. Pe măsură ce utilizați diverse funcționalități pe Portalul Coursesbucket, vi se poate cere să furnizați informații suplimentare, inclusiv ocupația, informațiile actului de identitate, fotografia de verificare, data nașterii, rasa/etnia, competențele care vă interesează și numărul de telefon, adresa de comunicare si informații privind eventuale date de identificare fiscală. La crearea contului vă atribuim un număr unic de identificare.

1.2 Date despre profil

De asemenea, puteți alege să furnizați informații despre profil precum fotografia de profil, fotografia de copertă, biografia, semnătura, linkul către site-ul web, profilurile de pe rețelele sociale, țara sau alte date. Datele despre profilul dvs. vor putea fi vizualizate în mod public de alte persoane.

1.3 Conținutul distribuit

Anumite componente ale Platformei și ale Serviciului Coursesbucket vă permit să interacționați cu alți utilizatori sau să distribuiți conținut în mod public, inclusiv prin încărcarea de Cursuri și alt conținut educațional, postarea de recenzii despre conținut, adresarea de întrebări sau oferirea de răspunsuri la acestea, trimiterea de mesaje către cursanți sau instructori sau postarea de fotografii sau alte lucrări pe care le încărcați. Un astfel de conținut distribuit poate fi vizualizat în mod public de alte persoane, în funcție de locul în care este postat.

1.4 Date colectate prin accesarea Cursului

Atunci când accesați conținut, colectăm anumite date, inclusiv cursurile, subiectele, sarcinile de lucru, lecțiile și chestionarele pe care le-ați început și le-ați finalizat; achizițiile de conținut; discuțiile cu instructorii, asistenții de predare și alți cursanți; răspunsurile la întrebări și alte elemente transmise pentru satisfacerea cerințelor cursului și ale conținutului conex.

1.5 Date despre Cursanți cu privire la plată

Dacă efectuați achiziții, colectăm anumite date despre achiziția dvs. (cum ar fi numele dvs., adresa de facturare și codul poștal), necesare pentru a vă procesa comanda și pentru care există opțiunea de a fi salvate pentru procesarea comenzilor viitoare. Trebuie să furnizați anumite date despre plată și facturare direct către furnizorii noștri de servicii de plată, inclusiv numele dvs., informațiile despre cardul de credit, adresa de facturare și codul poștal. Putem, de asemenea, primi informații limitate, precum faptul că aveți un card nou și ultimele patru cifre ale numărului cardului, de la furnizorii de servicii de plată pentru a facilita plățile. Din motive de securitate, Coursesbucket nu colectează și nu stochează date confidențiale despre deținătorul cardului, cum ar fi numerele complete ale cardurilor de credit sau datele de autentificare ale cardului.

1.6 Date despre Instructori cu privire la plată

Dacă sunteți Instructor, puteți să vă completați informațiile referitoare la contul bancar pentru primirea plăților. Atunci când completați informațiile referitoare la contul bancar, colectăm și utilizăm anumite informații, inclusiv adresa dvs. de e-mail asociată contului de plată, adresa fizică sau alte date de care avem nevoie pentru a trimite plăți în contul dvs. Din motive de securitate, Coursesbucket nu colectează și nu stochează informații confidențiale despre contul bancar. Colectarea, utilizarea și divulgarea datelor dvs. despre plată și facturare și a datelor dvs. fiscale sunt supuse politicii de confidențialitate și altor termeni ai furnizorului contului dvs. de plată.

1.7 Concursuri cu premii, promoții și chestionare

Este posibil să vă invităm să completați un chestionar sau să participați la o promoție (precum un concurs, concursuri cu premii sau o provocare), fie prin intermediul Serviciilor, fie prin intermediul unei platforme terțe. Dacă participați, vom colecta și vom stoca datele pe care le furnizați ca parte a participării, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa poștală, data nașterii sau numărul de telefon. Datele respective sunt supuse prezentei Politici de confidențialitate, cu excepția cazului în care se specifică altfel în regulile oficiale ale promoției sau în altă politică de confidențialitate. Datele colectate vor fi utilizate pentru a administra promoția sau chestionarul, inclusiv pentru anunțarea câștigătorilor și distribuirea recompenselor. Pentru a primi o recompensă, s-ar putea să vi se solicite să ne permiteți să postăm în mod public unele dintre informațiile despre dvs. (de exemplu, pe o pagină cu câștigătorii). Atunci când utilizăm o platformă terță pentru a administra un chestionar sau o promoție, se va aplica politica de confidențialitate a terței părți.

1.8 Comunicare și asistență

Dacă ne contactați pentru asistență sau pentru a raporta o problemă sau o preocupare (indiferent dacă ați creat sau nu un cont), colectăm și stocăm informațiile dvs. de contact, mesajele și alte date despre dvs., precum numele, adresa de e-mail, mesajele, locația, ID-urile tranzacțiilor de rambursare și orice alte date pe care le furnizați. Utilizăm aceste date pentru a răspunde la întrebarea sau preocuparea dvs. și pentru a o cerceta, în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.

1.9 Datele pe care le colectăm prin mijloace automatizate

Datele tehnice despre computerul sau dispozitivul dvs., precum adresa IP, tipul de dispozitiv, tipul și versiunea sistemului de operare, identificatorii unici ai dispozitivelor, browserul, limba browserului, domeniul și datele despre alte sisteme și tipurile de platformă.

Statistici de utilizare cu privire la interacțiunile dvs. cu Serviciile, inclusiv conținutul accesat, timpul petrecut pe pagini sau cu Serviciul, paginile vizitate, funcțiile utilizate, interogările de căutare, datele despre clicuri, data și ora și alte date referitoare la utilizarea Serviciilor de către dvs.

O locație geografică aproximativă, inclusiv informații precum țara, orașul și coordonatele geografice, calculate pe baza adresei dvs. IP.

2. SCOPUL COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Utilizăm datele dvs. pentru a întreprinde acțiuni precum furnizarea Serviciilor noastre, comunicarea cu dvs., rezolvarea problemelor, asigurarea împotriva fraudei și abuzului, îmbunătățirea și actualizarea Serviciilor noastre, analizarea modului în care oamenii utilizează Serviciile noastre, transmiterea de materiale publicitare personalizate, așa cum o impune legea sau așa cum este necesar pentru siguranță și integritate. Vă păstrăm datele atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate.

Folosim aceste date pe care le colectăm în urma utilizării Serviciilor de către dvs. pentru:

 • A furniza și administra Serviciile, inclusiv pentru a facilita participarea la conținutul educativ, a emite certificate de promovare, a afișa conținut personalizat și a facilita comunicarea cu alți utilizatori (Date despre cont; Conținutul distribuit; Date privind învățarea; Date de sistem; Date de utilizare; Datele geografice aproximative);
 • A procesa plățile către instructori și alți terți (Date despre cursanți cu privire la plată; Date despre instructori cu privire la plată);
 • A procesa solicitările și comenzile dvs. pentru conținut educativ, produse, anumite servicii, informații sau funcții (Date despre cont; Date privind învățarea; Date despre cursanți cu privire la plată; Date de sistem; Comunicare și asistență);
 • A comunica cu dvs. în legătură cu contul dvs. (Date despre cont; Conținutul distribuit; Date privind învățarea; Concursuri cu premii, promoții și chestionare; Date de sistem; Comunicare și asistență):

-Răspunzând la întrebările și preocupările dvs.;

-Trimițându-vă mesaje și informații administrative, inclusiv mesaje din partea instructorilor, cursanților și a asistenților de predare, notificări privind modificările aduse Serviciului nostru și actualizări ale acordurilor noastre;

-Trimițându-vă informații, cum ar fi prin e-mail sau mesaje text, cu privire la evoluția dvs. în cadrul cursurilor și al conținutului conex, programele de recompense, servicii noi, funcții noi, promoții, buletine informative și alt conținut disponibil creat de instructori (la care puteți renunța în orice moment);

 • A vă gestiona contul și preferințele contului dvs. și a vă personaliza experiența (Date despre cont; Date privind învățarea; Date despre cursanți cu privire la plată; Date despre instructori cu privire la plată; Date de sistem, Date de utilizare, Date despre modulele cookie);
 • A facilita funcționarea tehnică a Serviciilor, inclusiv depanarea și rezolvarea problemelor, asigurarea Serviciilor și prevenirea fraudei și a abuzurilor (Date despre cont; Date despre cursanți cu privire la plată; Date despre instructori cu privire la plată; Comunicare și asistență; Date de sistem; Locația geografică aproximativă);
 • A verifica identitatea instructorilor (Date despre cont; Date despre instructori cu privire la plată);
 • A solicita feedback din partea utilizatorilor (Date despre cont; Comunicare și asistență);
 • A comercializa produse, servicii, chestionare și promoții (Date despre cont; Date privind învățarea; Concursuri cu premii, promoții și chestionare; Date despre modulele cookie);
 • A personaliza materialele publicitare pe mai multe dispozitive (Date despre modulele cookie);
 • A îmbunătăți Serviciile noastre și a dezvolta produse, servicii și funcții noi (toate categoriile de date);
 • A analiza tendințele și traficul, a monitoriza achizițiile și a monitoriza datele de utilizare (Date despre cont; Date privind învățarea; Date despre cursanți cu privire la plată; Comunicare și asistență; Date de sistem; Date de utilizare; Date geografice aproximative; Date despre modulele cookie);

Conform cerințelor Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, prestatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale care îi sunt furnizate.

3. SECURITATE

Coursesbucket ia măsuri de securitate corespunzătoare pentru a proteja împotriva accesului, modificării, divulgării sau distrugerii neautorizate a datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm și le stocăm. Aceste măsuri variază în funcție de tipul și de gradul de confidențialitate a datelor. Cu toate acestea, din păcate, niciun sistem nu poate fi 100% securizat, astfel că nu putem garanta faptul că comunicările dintre dvs. și Coursesbucket, Serviciile sau orice informații pe care ni le furnizați în legătură cu datele pe care le colectăm prin intermediul Serviciilor vor fi lipsite de accesul neautorizat din partea terților. Parola dvs. este o parte importantă a sistemului nostru de securitate și vă revine responsabilitatea de a o proteja. Nu trebuie să divulgați parola niciunui terț și, dacă sunteți de părere că parola sau contul a fost compromis, trebuie să o schimbați imediat. ( inca nu am aplicat )

4. DREPTURILE PERSOANELOR ALE CĂROR DATE PERSONALE SUNT COLECTATE ȘI/SAU PRELUCRATE

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 6791/2016 persoanele vizate au anumite drepturi specifice, astfel cum sunt detaliate în continuare.

a) Dreptul de acces:

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective in conformitate si in condițiile prevăzute de lege.

b) Dreptul la rectificare:

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-i-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

c) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”):

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se va face cu încălcarea condițiilor imperative prevăzute de lege.

d) Dreptul la restricționarea prelucrării:

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în condițiile prevăzute de lege.

e) Dreptul la portabilitatea datelor:

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal fără a încălca, prin aceasta, obligația de confidențialitate și/sau neconcurență.

f) Dreptul la opoziție:

În orice moment, persoana vizată are dreptul să se opună, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

g) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri:

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, în afara situațiilor expres și limitativ prevăzute de lege.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa prin e-mail, pe contact@coursesbucket.ro

Politica de utilizare cookie-uri și tehnologii similare

5. Politica de utilizare cookie-uri și tehnologii similare

5.1 Ce sunt cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către terminalul utilizatorului către un server Coursesbucket sau către un server al unui partener al Coursesbucket.

5.2 La ce sunt folosite cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă în principal recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile noastre pentru a oferi servicii mai adaptate utilizatorilor. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre de internet, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, fără a permite identificarea personală a utilizatorului.

5.3 Ce cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de cookie-uri: per sesiune și fixe. Cookie-urile per sesiune sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației. Cookie-urile fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă determinată de parametrii cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

5.4 Cum sunt folosite cookie-urile de către Platforma Coursesbucket?

O vizită pe Platforma Coursesbucket poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:

 • cookie-uri strict necesare pentru funcționarea site-ului
 • cookie-uri de analiză
 • cookie-uri pentru publicitate

Cookie-urile și/sau tehnologiile similare strict necesare sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul dumneavoastră la accesarea site-ului sau în urma acțiunilor efectuate în site, după caz. Puteți seta browser-ul dumneavoastră pentru a bloca cookie-urile, însă în acest caz anumite secțiuni ale site-ului nu vor funcționa corect.

5.5 Conțin cookie-urile sau tehnologiile similare date personale?

Cookie-urile sau tehnologiile similare în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în multe cazuri, nici nu identifică personal utilizatorii de internet. Există însă situații când datele personale pot fi colectate prin utilizarea cookie-urilor pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator sau pentru a oferi utilizatorului o experiență mai adaptată preferințelor sale. Astfel de date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

5.6 Blocare cookie-uri

În cazul în care doriți sa blocați cookie-urile, unele funcționalități ale site‑ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera anumite disfuncționalități sau erori în folosirea site-ului nostru.

În cazul în care ești de acord cu aceste limitări și dorești să blochezi cookie-urile, urmează instrucțiunile de mai jos:

Cele mai multe browsere sunt setate implicit să accepte cookie-uri, dar aveți posibilitatea să modificați setările pentru a bloca unele sau toate cookie-urile.

5.7 Administrarea preferințelor cu privire la plasarea de cookie-uri

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor și/sau a tehnologiilor similare pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-uri sunt trimise către terminalul său.

Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale website-ului.

5.8 Securitate și aspecte legate de confidențialitate

În general browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

 • Particularizarea setărilor browser-ului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru dumneavoastră al securității utilizării cookie-urilor.
 • Dacă sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta, dacă doriți, termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și a datelor personale de acces.
 • Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.

5.9 Linkuri și informații suplimentare utile

Description of Cookies (microsoft.com)

All About Cookies | Online Privacy and Digital Security

6. ACTUALIZĂRI ȘI INFORMAȚII DE CONTACT

6.1 Modificări la prezenta Politică de confidențialitate

Coursesbucket își rezervă dreptul de a actualiza și de a modifica unilateral Politica de Confidențialitate GDPR și Cookies pentru reflecta modul de operare comercial și cerințele legale. Orice modificare a prezentei Anexe va fi notificată în mod prealabil fie prin intermediul Platformei Coursesbucket, fie printr-o corespondență electronică transmisă la adresa declarată din Profilul de tip Cursant sau Instructor cu indicarea datei intrării în vigoare.

Dacă veți continua să utilizați Serviciile, după data intrării în vigoare a oricărei modificări, atunci accesul dvs. și/sau utilizarea de către noi vor fi considerate drept o acceptare (și un acord de a respecta și de a fi obligat de) Politica de confidențialitate revizuită. Politica de confidențialitate revizuită înlocuiește toate Politicile de confidențialitate anterioare.

6.2 Notificări și întrebări

Orice notificare sau comunicare transmisă de la Coursesbucket către Utilizator va fi socotită ca fiind valabil comunicată dacă aceasta este realizată prin intermediul Platformei Coursesbucket sau prin corespondență electronică la adresa de e-mail indicată de către Utilizatori în cadrul rubricii „Profilul meu”.

Dacă aveți întrebări, preocupări sau litigii cu privire la Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să contactați echipa noastră la adresa de email contact@coursesbucket.ro