Coursesbucket

ANEXA Convenție de cesiune neexclusivă

 

Prezenta secțiune va prezenta forma Convenției de cesiune neexclusiva prin care Instructorul va confirma transferul dreptului de vizualizare aferent Cursului distribuit prin intermediul platformei Coursesbucket către Cursant, cu respectarea Termenilor generali Coursesbucket. Prezenta Anexă reprezintă forma actualizată cu aplicare directă începând cu data de 28 Octombrie 2022.